'Batanay' yeniden doğdu

Hattat ve bestekâr Hafız Kemal Batanay'ı anlatan kitabın tanıtımı, önceki akşam İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) yapıldı. Muhittin Serin'in hazırladığı ve Kubbealtı Neşriyat tarafından yayınlanan 'Kemal Batanay, Bestekâr, Tamburi, Hattat, Hafız' adlı kitabın tanıtım toplantısına Uğur Derman, Hasan Çelebi ve Orhan Okay gibi edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Batanay'ın hayat hikâyesini, hatıralarını ve nüktelerini anlatan konuşmaların ardından, sanatçının musiki eserlerinden oluşan bir fasıl düzenlendi. Batanay'ın elinden çıkan hatlar sergilendi.

İTO'nun salonunu süsleyen birbirinden güzel besmeleler, levhalar, kıt'alar, âyetler, hadis-i şerifler, kelâm-ı kibarlar ve beyitlerden oluşan hüsn-i hat sergisi, toplantıya katılanların gönlünü hat sanatının engin âleminde yolculuğa çıkardı. Kemal Batanay'ı anlatan kitap, aynı zamanda sanatçının öğrencisi olan Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından uzun süren bir hatıra, belge, arşiv ve fotoğraf çalışması sonucu hazırlandı.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından İTO'nun katkılarıyla yayınlanan 210 sayfalık kitapta, Kemal Batanay'ın ailesi, çocukluğu, tahsil hayatı, musiki ve hat eğitimiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Hat sanatına on beş yaşlarında başlayan Kemal Batanay, tâlik tarzının en kadim isimlerinin başında geliyor. Muhyiddin Efendi, Hasan Hüsnü Efendi, Hulusi Efendi, Mehmed Efendi ve Ferid Bey'den hat; Emin Dede, Rauf Yekta, Ahmet Irsoy, Ahmet Avni Konuk, Ömer Bey, Kadı Fuad Efendi ve Refik Fersan'dan tambur ve müzik dersleri alan Batanay, aynı zamanda bestekâr, tanbûri, hafız ve şairdi.

Musa İğrek, İstanbul
22/06/2006
Zaman Gazetesi

Yorumlar