Eşrefoğlu Rumî'den aşk nağmeleri

Eşrefoğlu Rumi'nin ilahilerini bir araya getiren 'Eşrefoğlu İlahiler' CD'si ile Mustafa Kara'nın büyük mutasavvıfın hayatını anlattığı 'Osmanlı'nın Kandili Eşrefoğlu Rumi' kitabı eşzamanlı olarak çıktı. 'Ey Allah'ım beni senden ayırma / Beni senin didarından ayırma / Seni sevmek benim dinim, imanım / İlahî din ü imandan ayırma' dizeleri, şair ve mutasavvıf Eşrefoğlu Rumi'nin dillere pelesenk olmuş meşhur ilahisine aittir.

İslam'ın deruni çehresi olarak yorumlanabilecek tasavvufun önemli şahsiyetlerindendir Eşrefoğlu Rumi. Bu yola girmek istediğinde Bursa'nın ünlü velilerinden Emir Sultan'a müracaat eder. Emir Sultan, onu Ankara'ya, Hacı Bayram Veli'ye gönderir. 11 yıl Hacı Bayram Veli'nin dergâhında kaldıktan ve kendisine damat olduktan sonra, Kadirî Şeyhi Hüseyin Hamevî'ye gider. Yetişip kemal bulduktan sonra ise İznik'e yerleşip kendi adına nispet edilen Kadirîliğin Eşrefî kolunu yayar. 1469 yılında yine İznik'te vefat ettiğinde ardında Hakk'a uyanmış gönüllerle birlikte birçok eser bırakır.

Eşrefoğlu Rumi'nin tasavvufî anlayışı, eserleri ve Eşrefiyelik'in etkisinin anlatıldığı 'Osmanlı'nın Kandili Eşrefoğlu Rumi' isimli kitap, Mustafa Kara tarafından hazırlanarak, Bilge Yayımcılık'tan yayımlandı. Kitapla birlikte sunulan 'Eşrefoğlu İlahiler' CD'si ise 15. asırdan günümüze bir hoş sada aksettiriyor. Mehmet Kemiksiz'in bestelediği, Ahmed Şahin'in seslendirdiği Eşrefoğlu ilahileri, dinleyenlerin gönlünü fethedecek derinlikte icra edilmiş. CD'de 'Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma', 'Aşk ile Aşık', 'Aşkın Odu' ve 'Cem Olmuş Dervişler' gibi tasavvufun engin deryasından kopup gelen aşk sadalarını bulmak mümkün. Mustafa Kara, eserini ve CD çalışmasını, vefatının yetmişinci yılında Yadigâr-ı Şemsî müellifi ve Bursa Niyazi Mısri Dergâhı son şeyhi merhum Mehmed Şemseddin Efendi'ye ithaf etmiş.

Musa İğrek, İstanbul
17/07/2006
Zaman Gazetesi

Yorumlar