İlhan Ayverdi'ye 80. yaş armağanı

Otuz dört yıllık bir çalışmanın sonunda dilimize 'Misalli Büyük Türkçe Sözlüğü' kazandıran İlhan Ayverdi'nin 80. yaşı münasebetiyle hazırlanan 'Bir Hayat Bir Lugat' isimli eser, Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlandı. Ayverdi'nin hayatı, çalışmaları, hatıraları ve pek çok fotoğrafın yer aldığı armağan kitap Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant tarafından hazırlandı.

'Bir Hayat Bir Lugat', İlhan Ayverdi'nin hatıralarını yeniden canlandırırken, kendisine ait pek çok bilinmeyeni de okurun ilgisine sunuyor. Samiha Ayverdi'nin deyişi ile 'ezelden ebede izzetlenmiş' bir insan olan İlhan Ayverdi'nin armağan kitabında; Uğur Derman, Mehmet Demirci, Altan Deliorman, Ethem Ruhi Fığlalı, Hicran Göze, İnci A. Erol ve Kemal Y. Aren gibi yazarların Ayverdi ile ilgili yazı ve anıları yer alıyor. Ayrıca İlhan Ayverdi'den eşi Ekrem Hakkı Ayverdi'ye mektuplar, yazarın lügati hazırlarken yaşadıkları, notları ve fotoğrafları da armağan kitapta sunulmuş.

Samiha Ayverdi'nin "Allah'ın iç ve dış güzelliğini beraber vermiş olduğu ihlas âbidesi" diye tanımladığı İlhan Ayverdi, 1926 yılında Manisa'ya bağlı Akhisar'da dünyaya gelir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliğine başlar. İstanbul Maarif Müdürlüğü'nde çalıştığı dairede Mehmet (Örtenoğlu) Dede ile tanışması hayatının akışını değiştirir. Kelimenin tam mânâsıyla 'derviş' olan Mehmet Dede, aslında diş hekimidir. Bir üniversiteli kadar fizik ve astronomi bilgisine sahiptir. Maarif Müdürlüğü'nün alt katında, mahzen gibi bir yerde arşiv memuru olarak çalışmaktadır. 18 yaşının baharındaki bu genç kızla yakından ilgilenir. Günü geldiğinde manevi kızını kendi eliyle Ken'an Rifai'nin ve Samiha Ayverdi'nin sohbet ve muhabbet halkasına teslim eder.

Yoğun bir çalışma ve emek sonucu sözlüğü dilimize kazandıran İlhan Ayverdi, 'Takdim' yazısında bu önemli çalışmanın ne kadar çileli ve zor olduğunu itiraf ediyor. Uğur Derman'ın Ayverdi'nin arif kişiliğinden ve Türk dili hususundaki hassasiyetlerinden, Hicran Göze'nin ise lügati hazırlarken gösterdiği büyük sabrından bahsettiği anı kitabının sonunda, Misalli Büyük Türkçe Sözlük ile ilgili basında çıkan yazı ve değerlendirmeler yer alıyor.

Musa İğrek, İstanbul
Zaman Gazetesi
31/07/2006

Yorumlar