`Hat` kitaplığına bir eser daha eklendi

Hattat Dr. Süleyman Berk'in yılların birikimini bir arada topladığı 'Hat San'atı' adlı eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yayımlandı. Eser, hat sanatının tarihî seyrini, malzemelerini, bir yazının geçirdiği merhaleleri, tavan arasına terk edilmiş yazıları, kimi hattatların terekeleri arasında kendi yalnızlığına bırakılmış levhaları, daha önce neşredilmemiş meşkleri ve levhaları bir arada sunuyor.

Hat sanatı talebeleri ve meraklıları için derli toplu yardımcı bir eser ortaya koyan Berk, çalışmasının amacını şöyle açıklıyor: 'Hat sanatında güzel örneklerin devamlı incelenmesinin yazı taliminde, hat sanatının öğrenilmesinde önemi büyüktür. Tarihte ekol sahibi hattatlar, kendilerinden önce gelmiş usta hattatların eserleri üzerinde uzun süre çalışarak ekollerini oluşturmuşlardır. Osmanlı'nın ekol sahibi hattatı Şeyh Hamdullah, kendinden önceki önemli hattat Yakut'un eserleri üzerinde çalışmış, Hafız Osman da Şeyh Hamdullah yazıları üzerinde çalışarak ekollerini tesis etmiş. Biz de bu çalışma ile hat sanatına gönül verenler ve meraklıları için bir rehber sunarak, sanata katkıda bulunmaya çalıştık.'

Kitapta, noktanın yaşadığı estetik seyrin yanında okuyucu, hat sanatına dair gönülden kaleme yansıyan birtakım hikâyeleri okuyor. Şiirini uzun seneler düşündükten sonra tamamlayan Yahya Kemal'in çilesi, bir levhasını yazmak için altı ay zaman harcayan Hattat Sami Efendi'nin öyküsünde birleşiyor. Cami kubbelerini seraser süsleyen hat yazılarından, koleksiyon ve kütüphanelerden levha örneklerine, kimi yerinde olmayan cami kitabelerinden, bir kısmı fotoğraf karelerinde kalmış eserlere, Şeyh Hamdullah'tan Hattat Hamid'e uzanan, çeşitli hat örnekleri kitaba alınmış.

Kitap yedi bölümden oluşuyor. İlk bölümde Arap yazısının kaynağı, yazının sanata doğru yolculuğu ve hat sanatının çıkış kaynağı ile ilgili bilgiler veriliyor. İslam sanatında kullanılan yazı çeşitleri, aklâm-ı sitte ve diğer yazı çeşitleri ele alınarak inceleniyor. İcazetnameler, tuğralar bölümlerinin yanında, hat sanatında kullanılan malzemeler ayrı bir kısımda ele alınmış. Kamış ve kalem çeşitleri, aherli kâğıt, kâğıdın terbiyelenmesi, usta-çırak ilişkisi, kalem açma, kalemtıraş, mürekkep hokkası ve divit anlatılıyor. Günümüz hattatlarından örneklerin de yer aldığı kitabın sayfalarını çevirdikçe, kubbelere nakşedilmiş aşkın, sanata verilen ehemmiyetin sırrını yaşar gibi oluyorsunuz. Eserin son bölümünde, hat sanatında önemli yeri olan Hattat Mehmed Şevki Efendi'nin Sülüs Nesih ve Hattat Halim Özyazıcı'nın Rik'a meşkleri bulunuyor. Hattat Süleyman Berk, mezar taşları ile ilgili bir kitap üzerine çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce basılan eseri isteyen herkes ücretsiz temin edebiliyor. (0 212 531 01 41)

Musa İğrek, İstanbul
Zaman Gazetesi
03/12/2006

Yorumlar