Müzelerde 2010 telaşı

Avrupa Birliği tarafından Kasım 2006'da '2010 Avrupa Kültür Başkenti' ilan edilen İstanbul için yapılacak projeler tomurcuklarını göstermeye başladı. 'Tarihî bir fırsat' olarak değerlendirilen 2010'a pek çok kurum hazırlanıyor. Hangi projelerin dal budak salacağı ise merak konusu. Akıllarda 2010'un elle tutulur etkinliklerle mi yoksa bir şenlik olarak mı anılacağı soruları dolanadursun, dünyanın dört bir yanından pek çok ziyaretçi bekleniyor İstanbul'a. 2010'a doğru vakit gitgide daralırken, sanatseverlerin uğrak yeri özel müzelerin yöneticilerine neler planladıklarını sorduk. Kimileri hazırlıklarını çok açmayıp konu komşudan saklasa da, özel müzeler 2010'a farklı projelerle hazırlanıyor.

Dr. Nazan Ölçer (Sakıp Sabancı Müzesi): İstanbul'un iki farklı dönemini sergileyeceğiz

"2010 yılının ilk yarısında 'İstanbul' sergisi olacak. Serginin 1. bölümü 'Doğu Roma'dan Bizans'a' adını taşıyacak. Sergi, Bizans sanatına beşiklik etmiş olan İstanbul'un bu dönemini, yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlardan eserlerle, bütün etkileşim ağı çerçevesinde sunmayı hedefliyor. Serginin 2. bölümü ise; 'Bizans'tan Osmanlı'ya'. İstanbul'un tarihiyle ilgili 2. büyük sergi ise fetihten sonraki İstanbul'u ele almayı hedefliyor. Müzemizin 2010 yılının ikinci yarısında düzenleyeceği bir başka sergi ise 'Venedik ve İslam' başlığını taşıyor. Venedik Cumhuriyeti, 15-16 ve 17. yüzyıllar boyunca Akdeniz'deki en önemli güçlerden biri ve özellikle Doğu Akdeniz limanlarıyla en yakın ilişkide olan devletti. Tarihte oynadığı en önemli rol ise İslam sanatı ve kültürünü Batı'ya ve Hıristiyan dünyasına taşıyan en önemli aracı kurum olmasından kaynaklanır. Barış yıllarında çok daha büyük önem kazanan bu ilişkiyi savaş yılları da engellememiş, pek çok sanat eseri ve taşıdıkları mesaj Batı dünyasına onların aracılığıyla ulaşarak, yeni etkileşimlere zemin hazırlamıştır. Bu kompleks ilişki ağını sunacak olan sergide, yurtdışındaki koleksiyonlardan getirilecek çok sayıda eser de yer alacak."

Levent Çalıkoğlu (İstanbul Modern): Çağdaş sanatçıları ağırlamayı düşünüyoruz

"2010 için birinci projemiz, New Media'yı (Yeni Teknoloji) kullanan yerli ve yabancı çağdaş sanatçıları bir araya getiren büyük bir sergi gerçekleştirmek ve bunu İstanbul'daki bağımsız sivil inisiyatiflerle ilişkilendirerek paylaşmak. İkinci projemiz, uluslararası çağdaş sanat trafiği içerisinde yer alan bir müzeyiz, dolayısıyla 20. yüzyılın çağdaş sanatına damgasını vurmuş çok önemli bir sanatçının büyük bir sergisini yapmayı planlıyoruz. Üçüncü olarak da bu coğrafyadaki modernlik ve gelenek ile çağdaş sanatı buluşturan bir sergi tasarlıyoruz."

Ahu Has (Rezan Has Müzesi): Dünya kültürleri İstanbul'da buluşacak

"Rezan Has Müzesi olarak 2010 yılında yurtdışıyla yapmış olduğumuz bir protokol söz konusu. 2010 İstanbul Kültür Başkenti kapsamında British Museum'ın 'Treasures of the Worlds Cultures/Dünya Kültürlerinin Hazineleri' isimli sergisini düzenleyeceğiz. Sergide British Museum'un çeşitli seksiyonlarında yer alan dünya kültürlerinden seçme eserler yer alacak. Geçtiğimiz sene Hong Kong'da düzenlenen bu sergi, 2010 yılında Rezan Has Müzesi'nde açılacak. Bunun dışında Haliç konulu özel bir serginin de çalışmaları hâlâ devam ediyor."

M. Özalp Birol (Pera Müzesi): Planımızda III. Selim ve Osman Hamdi var

"Suna ve İnan Kıraç Vakfı olarak, 2010 yılına yönelik projelerimizi, bağlı kuruluşlarımız İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi eşgüdümüyle ve işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Halen üstünde çalışmakta olduğumuz 3 proje var. Birincisi Hipodrom (At Meydanı). İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bu projeyi hayata geçirmek için Hipodrom'u, uluslararası bilim insanları ve kuruluşlarının katılımıyla, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmakta. Pera Müzesi'nde hayata geçirilecek proje, sergi, sözlü etkinlikler ve yayıncılık ürünlerini içeriyor.
İkinci projemiz, 'III. Selim ve Aydınlanma Çağı-Ateş Denizinde Yolculuk'. Bu proje, Doğu-Batı ilişkilerini, iki farklı dünyanın birbirini anlama ve kavrama konusunda yoğun çaba gösterdikleri 18. yüzyıl Türkiye-Avrupa coğrafyasına odaklanarak yansıtmayı amaçlıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden Ekrem Işın tarafından oluşturulan projeyle ilgili olarak enstitü, ulusal ve uluslararası bilim ve sanat kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Üçüncü projemiz ise 'Osman Hamdi Bey'. Osman Hamdi Bey'in ressam, arkeolog, müzeci ve kültür-sanat girişimcisi yönlerine odaklanan, şu ana kadar sergilenmemiş bazı yapıtlarıyla birlikte, arşivini de sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen bir proje. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle yurtiçinden, yurtdışından seçkin bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek olan sergiyle eşzamanlı olarak kapsamlı bir sempozyum da planlıyoruz."

Yorumlar