Yeni İstanbul ud sesiyle buluşuyor


Udun baştan ayağa kendine yer edindiği bir eserdir Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'si. Doğu ve Batı arasında gidip gelen romanın kahramanı Neriman, uzun kararsızlıklardan, çatışmalardan sonra kemandan vazgeçip, kendi kültürüne o ilk tutkusu uda döner. Ud, Doğu'yu temsil eder, Batı'nın kemanı karşısında. Udun en sağlam yurdu İstanbul'dur aslında. Yahya Kemal'in deyişiyle "Eski İstanbul bir ud sesindedir." Artık Neriman'daki gibi bir dönüşe, bir kararsızlığa hacet yok. Yeni İstanbul, sahip olduğu güçlü ud sesini bu kez daha da yükseltecek. Hem de uluslararası bir düzeyde. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği, 'Yorgo Bacanos İstanbul Uluslararası Ud Festivali' düzenliyor. 25-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, yalnızca Türk müziğinde değil, udun temel çalgılarından biri olduğu Akdeniz havzası ve Ortadoğu başta olmak üzere çok geniş bir kültür coğrafyasında 'efsane' olarak kabul edilen Yorgo Bacanos'un 110. doğum yıldönümüne armağan ediliyor. Festival mekânı ise Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı. Etkinliklerde dünyanın önde gelen udileri bir araya gelecek, atölye çalışmaları, seminerler, konserler ve resitaller gerçekleştirilecek.

Festivale yurtdışından Joseph Tawadros, Prof. Dr. Münir Nurettin Beken, Omar Bashir, Periklis Tsoukalas, Tristan Driessens, Georgios Marinakis, Elia Khoury, Haig Yazdijian, Kyriakos Kalaitzidis, Naseer Shamma, Trio Qadmoyo, Türkiye'den Prof. Mutlu Torun, Necati Çelik, Osman Nuri Özpekel, Yurdal Tokcan, Prof. Gülçin Yahya Kaçar, 3 Dem Ensemble, Burak Kaynarca, Feti Barut, Hakan Aydınlık, Murat Bağdatlı, Ferdi Koç, Metin Özden gibi ud sanatçıları ve gruplar konser verecek, atölye çalışmaları yapacak. Emir Değirmenli ve Mustafa Copcuoğlu, ud yapım tekniklerini göstermek için tezgâhı açacak. Prof. Nevzad Atlığ, Prof. Dr. Haydar Sur, Muzaffer Şenduran, Dr. Savaş Barkçin ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmeni Mehmet Güntekin de panel, konferans ve açık oturumlara katılacak.

Peki bu yoğun programda kimleri takip etmek lazım? Aynı zamanda müzisyen olan Mehmet Güntekin, "Festivale davet edilen udilerin hiçbirini yekdiğerinden daha önemli veya önemsiz diyemeyiz; hepsi sanatlarında kıymetli sanatçılar. Ud meraklılarının mümkün mertebe hepsini izlemelerini tavsiye ederim; çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez; dünyanın en önemli udileri Türkiye'de ilk defa bir araya geliyorlar. Ben udi değilim ama hiçbirini kaçırmak istemiyorum; inşallah izleyeceğim." diyor. www.istanbuludfestivali.com

"Udun merkezi İstanbul'dur" 

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmeni Mehmet Güntekin: Ud, İstanbul'un belki 'eski', fakat 'eskimeyen' seslerindendir. Ortadoğu'dan Yakın Doğuya, kara Avrupa'sından bütün Akdeniz havzasına ve bugün Amerika'dan Avustralya'ya kadar udun kullanılmadığı ve tanınmadığı bir kültür hemen hemen yok gibidir. Geçmişi Fârâbî'ye kadar giden bu kadim sazın tarihî başkenti ise bilindiği gibi daima İstanbul olmuştur. Zira ud, en büyük ustalarını Osmanlı döneminden başlamak üzere Türkiye'de çıkarmıştır. Festivalimizin amacı, udun tarihi anlamda merkezi olan İstanbul'un, 'udun merkezi' olarak bir kez daha vurgulanmasıdır. Ayrıca bu yıl 110. doğum yıldönümü olan büyük udimiz Yorgo Bacanos'u bir kere daha, ama daha yoğun bir şekilde yâd etmektir. Festivalin gelecek yıllarda da sürmesini diliyoruz. Bu projenin, 2010 Ajansı tarafından kabul edilme sebeplerinden biri de 'sürdürülebilir' olarak görülmesiydi.

Musa İğrek, İstanbul
Zaman Gazetesi
20/10/2010

Yorumlar